EXPERT BUSINESS CONSULTING

Oferă servicii de consultanţă în management :

 • Strategia şi dezvoltarea firmelor şi organizaţiilor
 • Sisteme administrative şi financiare
 • Marketing şi servicii de piaţă, relaţii publice
 • Conducerea proiectelor
 • Studii economice şi de mediu ambiant
 • Analize diagnostic de management general
 • Analize preliminare adoptării deciziei de investiţii – analize due-dilligence
 • Servicii specifice de consultanţă în management financiar
 • Documentaţii de finanţare şi managementul proiectelor
 • Consultanta sisteme de management ISO 9001 SI ISO 22000 , sisteme integrate de mangement
 • Documentatii tehnice si pentru utilizatori

Societatea noastra asigura prestari de servicii in consultanta si management, asigurand proiectele „la gata” , adica de la faza de prefezabilitate si fezabilitate la autorizatia de functionare.

Expert Business Consulting Srl, societate certificată ISO -9001 are consultanţi certificaţi prin cursuri de specialitate in managementul de proiect si care oferă servicii de consultanţă în management în cinci domenii.

Experienta in domeniu

Societatea a fost infiintata in anul 2005 si de atunci pana acum in fiecare an a obtinut profit de exploatare ca urmare a desfasurarii activitatii conform obiectului de activitate cod CAEN 7022.

Contacteaza-ne