Servicii

S

ocietatea noastra asigura prestari de servicii in consultanta si management, pentru orice proiecte europene, asigurand proiectele „la gata” , adica de la faza de prefezabilitate si fezabilitate la autorizatia de functionare.

Expert Business Consulting Srl, societate certificată ISO -9001 şi cu consultanţi certificaţi prin cursuri de specialitate in managementul de proiect, oferă servicii de consultanţă în management în cinci domenii definite de FEACO – Federaţia Europeană a Asociaţiilor Naţionale de Consultanţă , astfel :

 • Strategia şi dezvoltarea firmelor şi organizaţiilor;
 • Sisteme administrative şi financiare;
 • Marketing şi servicii de piaţă, relaţii publice;
 • Conducerea proiectelor ;
 • Studii economice şi de mediu ambiant

F

irma a susţinut dezvoltatea întreprinderilor mici şi mijlocii din următoarele sectoare de activitate: Agricultură şi industria alimentara, Industria prelucrătoare, Alimentaţie publică, hoteluri şi restaurante, Servicii pentru firme şi instituţii.

În cadrul acestor domenii de expertiză şi sectoare de activitate identificate ca fiind prioritare pentru Regiunea Sud si Dobrogea, oferim următoarele tipuri de servicii:

 • Analize diagnostic de management general
 • Analize preliminare adoptării deciziei de investiţii – analize due-dilligence
 • Servicii specifice de consultanţă în management financiar
 • Documentaţii de finanţare şi managementul proiectelor
 • Consultanta sisteme de management ISO 9001 SI ISO 22000 ,sisteme integrate de mangement
 • Documentatiitehnice si pentruutilizatori

Contacteaza-ne